Vrijdag 16 maart 2012 om 13.30 uur is de afscheidsdienst gehouden in de Hervormde Kerk te Bleiswijk. Aansluitend hebben we Tjalling naar zijn laatste rustplaats gebracht op de Algemene Begraafplaats.

Ons verdriet is onbeschrijfelijk, maar uw warmte naar ons, en aanwezigheid zijn een grote troost voor ons.